I LEND 1958

Klassijuhataja Jefim Ojaots

Eve Alve

Viive Heimar

Georg Hints

Kiira Hörberg

Laine Järveoja

Leida Järveoja

Aarne Kiveste

Taimi Laats

Leo Laeva

Jüri Leevik

Silvi Lumi

Linda Männiste

Virgu Mõtsla

Mari Nõgestik

Silvi Nõmme

Anne Ojapalu

Leida Ojaperv

Leo Ress

Helvi Saaremets

Helbe Toom

Volli Vanamets

 

II LEND 1959

Klassijuhataja Karl Kuuse

Linda Järvemägi

Heino Kaar

Endel Kapten

Jaan Kasepuu

Enno Kruusmägi

Kalju Laane

Rein Laaneots

Valentiina Look

Endel Mustimets

Milvi Mõtsla

Elvi Mägiste

Arno Pihlamägi

Paul Pissarev

Rita Pius

Elli Pott

Vaike Rulliste

Veera Suvi

Maria Toober

Olga Uiboupin

Kusta Vahtra

Arvi Väikenurm

 

III LEND 1960

Klassijuhataja Hilja Naaris

Maie Antsi

Eha Kiss

Linda Kurg

Maie Laan

Silvi Leppoja

Voldemar Lilleniit

Milvi Lõhmus

Leili Ojaperv

Helgi Saarelaan

Helju Segasaar

Linda Raiv

Aadu Rau

Inge Tuul

 

IV LEND 1961

Klassijuhataja Heljo Kohk

Tõnis Ilves

Evi Kojus

Milvi Koidla

Helgi Kraav

Elli Kõivo

Rein Leppsoo

Niina Lehtmets

Hillar Liiva

Johannes Luga

Silvi Oinaste

Leo Pedastik

Aime Pintman

Enno Raidla

Tea Ravva

Aino Rõugumees

Are Sillakivi

Helgi Sooveer

Mihkel Suvi

Vello Tammik

Luule Ustav

Mari Vaidla

Leili Visnak

 

V LEND 1962

Klassijuhataja Magda Kalju

Linda Hade

Viktor Hints

Helju Karusaar

Heino Kraav

Ivan Labja

Elvi Lind

Kalju Lind

Milvi Look

Paul Luga

Aino Luiv

Marie Maamees

Kalju Nargla

Aapo Neemre

Eedi Ojapalu

Milvi Palolill

Volli Pihotalo

Heino Pillak

Aino Pähnapuu

Georg Ress

Aino Sittik

Maimu Tiig

Vladimir Toomas

Alli Uibo

Linda Uiboaed

Helju Variksoo

Paul Vatsk

 

VI LEND  1963

Klassijuhataja Vaike Tosso

Johannes Hälvin

Salme Kapten

Laine Lepasild

Endel Lind

Kristiina Mandel

Jakob Marjapuu

Olga Nurmsi

Elmar Oinaste

Nikolai Põdramägi

Hilda Viinak

Ene Volkov

 

VII LEND 1964

Klassijuhataja  Olga Lõhmus

Maie Aednik

Maria Kikkamagi

Veera Korela

Hilja Kojus

Silvi Kört

Olga Kütimaa

Peeter Küüsik

Ilmar Laanetu

Maria Laat

Maria Lodi

Linda Luigas

Milvi Orehova

Alli Ojamets

Silvi Ress

Olga Suurniit

Siina Tuik

Väino Vanavarblane

Anna Viinak

 

VIII LEND  1965

Klassijuhataja Heljo Ojaots

Helle Hirv

Kaja Kalev

Nikolai Kapten

Vello Kiho

Valentina Kõiv

Leili Kõivu

Silvi Luts

Veera Ojapalu

Riina Ojavere

Lembit Pruusapuu

Maime Pääsik

Raili Seping

Milvi Toll

Georg Vaidla

 

IX LEND  1966

Klassijuhataja  Tiiu Muru

Alli Kudre

Einar Kuuse

Jüri Luts

Eino Martihin

Maria Ojanurm

Paul Orgu

Johannes Osar

Maria Pisareva

Valli Purik

Aleks Ratas

Õie Roosimäe

 

X LEND 1967

Klassijuhataja Andrei Dolgošev

Maimu Huntsaar

Ilme Jõhvik

Maria Kullasaar

Nikolai Kuul

Silvia Kuuse

Milvi Kõomägi

Vello Lind

Leo Linnus

Vladimir Malinin

Maie Mäeveer

Eevi Pala

Zinaida Paping

Niina Puhm

Zinaida Pähnapuu

Johannes Raidla

Kiina Reinomägi

Elmar Sonts

Paul Suurvarik

Valli Uiboupin

Rein Ustav

Viktor Veeber

 

XI LEND 1968

Klassijuhataja Aino Sarma

Nikolai Järveoja

Ain Kasetalu

Malle Kosemäe

Helga Kudre

Nikolai Kõiv

Juri Kõrgemäe

Helene Lallu

Liivi Mehine

Paul Palm

Paul Palolill

Evald Ratas

Leida Siniladev

Kalju Süvaoja

Veera Uibo

Jüri Vabarna

Tiia Veeber

 

XII LEND  1969

Klassijuhataja Magda Kalju

Olga Kapten

Alli Kukk

Aare Laanetu

Jüri Mehine

Ilmar Pilv

Mati Pirnpuu

Malle Purik

Heli Puusepp

Heiti Pääsik

Olga Savimägi

Georg Suurvarik

Nikolai  Suurvarik

Liivi  Suvisild

Nikolai  Toomas

Elfriide Tamm

Siina Uiboupin

Nikolai Und

 

XIII LEND  1970

Klassijuhataja Helle Raudsepp

Maie Anijas

Eha Asur

Heino Kikamägi

Viiu Kõivo

Linda Leping

Elvi Lillestik

Luule Linask

Liivi  Luts

Lembit Mets

Eevi Murutoom

Margit Märso

Aleksei Palm

Arvet Purdeots

Vello Raudkepp

Ivar Ring

Heliju Toomas

Eevi Purik

Liia Vabarna

Aino Vako

Valeri Veeber

 

XIV LEND 1971

Klassijuhataja Andrei Dolgošev

Martin Alver

Airet Haavaaoks

Lea Hade

Leili Huntsaar

Leili Järveoja

Valentine Kiho

Riina Lallu

Lembit Leopard

Anni Luts

Virve Markse

Eduard Oksar

Leo Oksar

Ülo Palmik

Aleksei Parts

Veera Rahuküla

Helle Saarelaan

Niina Sisko

Viktor Sõro

Nikolai Tarkus

Kaja Tikk

Anne Toomesaar

Maimu Tuus

Milvi Tõrvmägi

Veera Uiboupin

Alli Vaidla

Vitali Veeber

 

XV LEND 1972

Klassijuhataja Helle Raudsepp

Maret Ahelik

Riina Alver

Liidia Astla

Helgi Hade

Paul Jõhvik

Vaino Linnus

Sirje Luts

Nikolai Malahov

Ira Malinina

Maie Mehine

Sirje Postkaart

Liivi Puhm

Aivo Saar

Silvi Sulamagi

Niina Suvi

Toivo Tuik

 

XVI LEND 1973

Klassijuhataja  Heljo Ojaots

Silvi Aelas

Vaike Alver

Vello Kikamägi

Ilme Kukumägi

Sirje Kört

Evi Parksepp

Laine Raiv

Jüri Raiv

Ville Suleng

Olga Vaidla

Vello Ööbik

 

XVII A LEND  1974

Klassijuhataja  Nikolai Ojaperv

Rita Hade

Helgi Järveoja

Olli Kannu

Elmar Kikkamägi

Valve Kork

Ivan Kudre

Aime Kõiv

Riina Luts

Hele Mägi

Viktor Pilv

Elvo Saar

Jüri Söro

Mati Tuik

Leili Tuulik

Riina Vaigla

Voldemar Vesi

Aita Ülend

 

XVII B LEND 1974

Klassijuhataja Olga Lõhmus

Kalju Hunt

Liisi Jürise

Leo Laanetu

Linda Laanetu

Helgi Lillestik

Viive Naudi

Lembit Oksar

Valli Palm

Lea Poolak

Maie Poolak

Aino Savi

Kaja Tarend

Paul Toomas

Leida Toomesaar

Marika Uibonurm

Milvi Raiv

Heli Verevsoo

 

XVIII LEND 1975

Klassijuhataja Aino Sarma

Vello Alver

Helmut Hirsik

Külli Jõeots

Ülle Jõeots

Sirje Jänes

Allan Kunst

Ülle Labe

Johannes Lepisto

Maret Linnus

Vello Lõvi

Liivi Nisu

Mati Saar

Lembit Saar

Karla Süvala

Eevi Talas

Toivo Toomas

Laine Tõrvmägi

Hele Viidik

 

XIX LEND 1976

Klassijuhataja Magda Kalju

Aivar Ahelik

Olga Aruots

Tiiu Auser

Elli Jänes

Helju Järvik

Aare Kalur

Leida Kivitalo

Arvo Kukumägi

Arvo Kurg

Liia Kõivo

Kalju Kõllamägi

Valentina Kõomägi

Kaja Laats

Aivar Leping

Linda Liivaste

Elvi Mikotalo

Liivi Pruusapuu

Indrek Raudsepp

Lea Sulaoja

Ene Talas

Viive Talvik

Helju Tammemägi

Ülo Teigar

Aivar Tirp

Toivo Toonekurg

Linda Vaidla

 

XX LEND 1977

Klassijuhataja  Inge Linask

Aare Aaspõld

Tõnu Hirsik

Kaie Kivisaar

Ene Kure

Andres Kuuste

Liivi Kõllamägi

Liivi Laiakivi

Lea Leppoja

Ahti Lillestik

Evi Lind

Aare Luigas

Arvo Ninaste

Linda Nokk

Virve Pilv

Linda Pilv

Alvi Poolak

Aino Raiv

Feliks Raudkett

Hilja Reinomägi

Ene Rõõmus

Niina Sai

Aivar Sari

Marju Sarma

Linda Serpak

Vello Sippul

Vello Soodla

Alli Sõro

Silvi Toonõkurg

Vahur Vahtra

Georg Vako

 

XXI LEND 1978

Klassijuhataja Magda Kalju

Ülle Aaliste

Taimi Auser

Maimu Kattai

Evi Kikkamägi

Hannes Kivisoo

Maret Kuremägi

Viive  Kõiv

Leili Lahe

Lea Nõulik

Luule Oiukas

Silvi Palm

Arvo Raiv

Raivo Sai

Reet Soodla

Õnne Tigase

Urve Tuik

Taimi Tuvi

Tea Uiboh

Niina Uiboupin

 

XXII LEND 1979

Klassijuhataja Milvi Dolgošev

Helgi Haak

Sirje Jõesuu

Maie Järvekald

Andrus Kalju

Marje Keel

Milvi Kiho

Maivi Kina

Raivo Kunst

Lembit Kõllamägi

Helju Kütisaar

Heli Liivak

Niina Lummo

Sirje Mehevits

Meelis Mägipõld

Kaja Ojala

Taimi Ojaperv

Arved Ojastik

Grete Purdeots

Taivo Puurmaa

Ellen Raudkepp

Liivi Rõzikova

Rita Rõõmus

German Sisko

Airi Stau

Ülle Suleng

Jüri Zaitsev

Vello Tammetar

Rein Toomas

Riina Toomik

Tea Toonõkurg

Peeter Vaidla

 

XXIII LEND  1980

Klassijuhataja Avo Suurmets

Valve Helü

Oleg Kostõgov

Aivi Kukumägi

Tiina Kuremägi

Ülo Kõivo

Maie Külvja

Toivo Lind

Viive Lumi

Toomas Lõhmus

Tiiu Murutoom

Kaja Piksööt

Ülle Postkaart

Ilme Raiv

Ülle Saviots

Silvi Toomas

Vello Uiboupin

Nadja Vabarna

 

XXIV LEND  1981

Klassijuhataja  Helle Kõlli

Merike Ahusalu

Kaja Asur

Kersti Hirsik

Jaan Jahimees

Kersti Jõgeva

Lembit Kannu

Evi Kullasaar

Aime Kütisaar

Viktoria Labe

Tiiu Liivago

Velmo Liivago

Lily Lind

Üllar Mehine

Jaanus Mägipõld

Heli Pikksööt

Ojar Purik

Airet Puurmaa

Aivar Puusaar

Kalmer Puusaar

Riina Raiv

Volli Rõžikov

Raivo Zaitsev

Ülle Teigar

Tiina Toobre

Silja Uibo

Aino Vagase

Einar Varbla

 

XXV LEND 1982

Klassijuhataja Anu Ojaveer

Elle Aju

Külli Hainsoo

Jaan Helü

Silvi Häätarõ

Hele Kena

Toomas Kurg

Enno Kustala

Hilja Kustala

Hele Ledjanova

Merike Maresk

Tiiu Mäeots

Mercy Mäeste

Heli Nõgesmäe

Ellen Ojaperv

Anna Soboleva

Enno Sõdur

Ülle Zernask

Marina Toobre

 

XXVI LEND 1983

Klassijuhataja Milvi Dolgošev

Kalmer Hälvin

Siiri Jõgeva

Eva Kalju

Lea Kalmus

Anne Kannu

Leena Kruusmägi

Einar Kukumägi

Leho Luiv

Lea Lumpre

Kalver Mäeste

ÜIle Ninaste

Ülle Oinats

Ove Ojapalu

Urmas Ojapalu

Ülle Pikksööt

Milvi Püve

Einar Raudkepp

Ville Suure

Tea Talas

Arvi Tanila

Lea Toonõkurg

Taimi Viinak

 

XXVII LEND 1984

Klassijuhataja Aino Sarma

Nigul Hälvin

Algo Härma

Maimu Järvekald

Piret Kala

Regina Kinsigo

Galina Kurg

Hele Külvja

Lea Loomus

Aire Metsoja

Erika Nahkor

Hiie Nõgesmäe

Heili Oja

Rita Ojaperv

Liina Poolak

Ülle Päkk

Dagmar Rannamäe

Aivar Talas

Kaie Vagase

Eda Uibosaar

Ülle Ülenurm

 

XXVIII LEND 1985

Klassijuhataja  Heli Kirsi

Aili Ahusalu

Ester Alver

Aavo Auser

Heino Ilvik

Tea Kalmus

Maret Kena

Maimu Kilk

Helle Kommer

Tiina Kungla

Liia Lassik

Ülo Ledjanov

Kristel Lembra

Aavo Lillestik

Maire Lind

Maarika Metsakaev

Signe Ojapalu

Eda Ojaveer

Tiina Reissar

Ülle Saarine

Heli Suure

Taimi Talas

Tiina Tammisto

Kaja Toobre

 

XXIX LEND 1986

Klassijuhataja Avo Suurmets

Külli Hälvin

Ingrit Kala

Ester Kaurilind

Liivar Luiv

Hanno Metsakaev

Marje Metsis

Külliki Närap

Helle Piksööt

Kalle Puide

Pilvi Puide

Tarmo Puurmaa

Kaie Puusaar

Kaie Päkk

 

XXX LEND  1987

Klassijuhataja Aino Lillik

Urmas Aaliste

Kaie Aju

Liile Kaldamäe

Tiiu Kalde

Anneli Kojus

Margus Mäeste

Ene Ojaperv

Keiu Palumaa

Ivi Piusa

Rein Zaitsev

Liia Tanila

Ene Varbla

 

XXXI LEND  1988

Klassijuhataja Magda Kalju

Rein Alver

Margus Järvemägi

Meelis Järvemägi

Toomas Järvemagi

Margus Kapten

Aire Karpson

Andrus Kostõgov

Merike Lall

Urmas Lombiots

Ester Nahkor

Taavi Ojaveer

Piia Piksööt

Roomet Puhm

Liive Salumets

Jüri Selg

Heli Tirp

Terje Tirp

Maarika Tolmik

 

XXXll LEND 1989

Klassijuhataja Anu Ojaveer

Kaire Aganits

Jaana Ivanov

Omar Kaljuvee

Randy Korb

Raul Kudre

Astrid  Leheveer

Arvi Lillepruun

Merle Poolak

Anti Rõžikov

Heidi Tammela

Tiina Tillo

Jana Uibo

 

XXXIII LEND  1990

Klassijuhataja  Helle Kõlli

Kaja Antsi

Andrus Elmik

Elar Ilm

Maarika Järvemägi

Ardi Järveveer

Kaiu Jüriöö

Kaire Kants

Meelis Kapten

Marko Karnö

Merike Kattai

Urve Koit

Kadri Kojus

Tiina Kuuste

Kaari Lembra

Leie Lill

Tiia Mägi

Jaanus Luts

Meelis Perve

Piret Piksööt

Imbi Priimagi

Angela Reidla

 

XXXIV LEND 1991

Klassijuhataja Aime Luts

Lehi Aganits

Sigrid Hade

Pille Hälvin

Jaanus Jüriöö

Karmen Kruusmägi

Jaanus Leivo

Aveli Pedastik

Elle Pluumu

Lehar Priimagi

Kaili Punson

Tuuli Sing

Ülle Suss

Aniita Talas

Toomas Tammela

 

XXXV LEND  1992

Klassijuhataja  Ilme Hoidmets

Marko Dolgošev

Esta Jaagu

Pille Kõiv

Janno Luts

Meelis Mägi

Eeri Nisu

Jaana Perve

Raimu Pruusapuu

Vika Sonne

Merle Suss

Hele Suurmets

Tiina Timmotalo

Toomas Uiboupin

 

XXXVI LEND  1993

Klassijuhataja  Indrek Raudsepp

Karin Hainsoo

Rait Jõesalu

Karoly Kaljuvee

Eve Kapten

Katrin Koba

Taavi Laan

Merle Lahe

Annika Lõvi

Liia Mäela

Anneli Parm

Urmet Pius

Ivo Sing

Maiu Tikkop

Marju Timmotalo

 

XXXVII LEND 1994

Klassijuhataja Toivo Kadarpik

Annika Astla

Heiki Hade

Reet Jõesalu

Ülo Kausmees

Ene Kõrgemäe

Margus Laanetu

Kersti Leopard

Indrek Mahla

Alar Michelson

Aivar Palumaa

Pille Rebane

Leiu Sulg

 

XXXVIII LEND 1995

Klassijuhataja Aino Lillik

Kaili Alver

Janek Jaroslavski

Andreas Kalkun

Andrus Kalkun

Andres Kirsing

Mairi Laanetu

Liina Lind

Annika Palumaa

Piret Parm

Urmas Parm

Kairi Sabalisk

Inga Stepanenkova

Eili Unga

Merike Ülend

 

XXXIX LEND 1996

Klassijuhataja Anu Ojaveer

Maire Ainik

Pille Aju

Marge Aruots

Marko Jalakas

Janne Juurik

Gerli Jõhvik

Katre Karpson

Raido Kudre

Ingrid Kuus

Erki Land

Ott Ojaperv

Ene Poolak

Allan Rehemets

Valdur Truija

Tarmo Uiboupin

Veiko Uiboupin

 

XL LEND 1997

Klassijuhataja Ilme Hoidmets

Toomas Alev

Maris Allas

Martin Hunt

Davis Kostõgov       

Maarika Lallu

Raino Leopard

Tarvo Nõgesmäe

Merle Nõulik

Romet Pikksööt

 

XLI LEND 1998

Klassijuhataja Toivo Kadarpik

Kermo Alve

Sergei Apuhtin

Merje Kuus

Kerli Kuusing

Rainer Nisu

Janek Nõulik

Kaili Pedjak

Kert Semm

Erki Tuik

Siret Urbla

Janar Vabarna

Jane Vabarna

Monika Viskar

 

XLII LEND 1999

Klassijuhataja Irma Samoldina

Moonika Jaroslavskaja

Lii Kalm

Evelin Karu

Kaim Kirsing

Marge Lahe

Heiki Linnus

Reigo Nõulik

Aigi Oinak

Mati Poolak

Anna Smarodina

Ilo Toom

Maksim Vassapõld

 

XLIII LEND 2000

Klassijuhataja Aime Luts

Henri Hunt

Ieva Juhansoo

Ursula Kaur

Kristi Kikamägi

Rauno Krahv

Eveli Laiakivi

Margit Ledjanova

Lauri Linnus

Priit Palatu

Kaimar Purik

Aaser Raudkett

Marika Saar

 

XLIV LEND 2001

Klassijuhataja Galina Viskar

Maire Hain

Angelika Järveveer

Veronika Kadastik

Tarmo Kõiv

Inna Lepisto

Jaana Raiv

Tamor Raiv

Anneli Roositalu

Siret Saaremets

Airis Sai

Andrei Samoldin

Jane Tuik

Elin Vako

 

XLV LEND 2002

Klassijuhataja Anneli Jõgela

Jaanika Akmentin

Aveli Alve

Juris Juhansoo

Aigar Järveveer

Ulla Kaur

Meelike Kruusamäe

Kaie Kurg

Jana Mehine

Aare Metsaluik

Kerli Raiv

Kaupo Tiirik

Taavis Vaha

Priit Võlli

 

XLVI LEND 2003

Klassijuhataja Aino Lillik

Meelis Heimar

Tanel Kalm

Kristi Kalur

Marko Karing

Karin Kikamägi

Tiina Kurg

Oliver Land

Lii Lepisto

Ahto Lillestik

Maido Mustimets

Kristi Otsamägi

Marek Parm

Marge Raiv

Taivi Raiv

Mait Rebane

Even Vaaks

Eleri Vako

 

XLVII LEND 2004

Klassijuhataja Anu Ojaveer

Kerli Kaar

Katrin Kadastik

Merle Kalur

Riho Leopard

Risto Lillestik

Veiko Linnus

Erle Mehine

Janeli Ojaperv

Paul Osar

Paavo Pirnpuu

Agnes Purik

Elar Saar

 

XLVIII LEND 2005

Klassijuhataja Anna Stepanenkova

Sven Karing

Terje Kuus

Kairi Lilleaed

Kairi Noormänd

Julia Pikaljova

Priit Pirnpuu

Mairi Sai

Raul Sultson

Taavi Tuik

 

XLIX LEND 2006

Klassijuhataja Aime Luts

Kaie Kudre        

Martin Kullasaar

Raul Lepisto      

Jaanika Ojaperv

Siret Ojaperv     

Kadi Rahuelu    

Janeka Saaremets                        

Toomas Sai       

Epp Solovjev     

Reelika Sultson

Toomas Timmotalo                        

Annika Toonekurg                         

Jalmar Vabarna                                                                 

 

L LEND 2007

Klassijuhataja Kaja Laats

Janar Alamäe          

Maarja Heimar        

Vladimir Iljin 

Kristo Jõks               

Triin Kaaleste          

Marko Kukumägi    

Eveli Laats   

Katre Luts    

Madis Mägi  

Marite Tikka

Even Toomas          

Rivo Tuik                  

Kristel Vago 

Katre Veebel

Aleksei Vertepov

 

LI LEND 2008

Klassijuhataja Maret Hunt

Hele-Riin Järvik

Leivo Laats              

Raul Oimar  

Reno Ojaperv          

Jane-Lii Padumäe  

Triinu Purik              

Priit Rahuelu           

Karin Saar                

Lauri Saar                

Kadi Siilik                 

Tauri Simmul           

Liina Toma               

Tiit Toomas  

Ismo Vaarman                    

Marilyn Vesi                        

 

LII LEND 2009

Klassijuhataja Galina Viskar

Hegeli Hunt             

Mari Jahimees                    

Kaidi   Kattai

Birgit Kena               

Kaupo Kikamägi     

Teele Kotov             

Merili Kõivo              

Aron Laanelind                   

Artur Linnus            

Nele Mehine

Liisa Raudkepp                              

Erki Saar                              

Kristjan Tiirik

Kätlin Vaher

 

LIII LEND 2010

Klassijuhataja Anneli Jõgela

Sigrid Hunt  

Kaur Kattai   

Ranno           Kena

Martin Kütt

Sander Linnus                    

Deivid Nagelmann 

Toomas Ojala

Merike Palopson

Reelika Ruunik

Siim Suure

Marko Vesi  

Priit Ämarik

 

LIV LEND 2011

Klassijuhataja Olga Nagibina

Hüdsi, Sander

Kaar, Kairi

Korela, Katre

Kotov, Tuuli

Kullasaar, Kristjan

Lassik, Valmar

Pilv, Pirko

Roose, Jaan

Teervalt, Reimo

Ämarik, Evelin

 

LV LEND 2012

Klassijuhataja Kaja Laats

Heil, Heilo

Jänes, Veiko

Järvemägi, Jogita

Kostõgov, Mark

Kudre, Daisy

Palatu, Siim

Pirnpuu, Peep

Satsi, Kristjan

Suure, Jete

Vako, Ingrid

Vertepov, Sergei     

 

LVI LEND 2013

Klassijuhataja Ilme Hoidmets

Heil, Henriko

Jänemägi, Raido

Karro, Mariliis

Kostõgov, Jaan

Kotov, Triinu

Kukk, Kermo

Metsakaev, Mari

Palatu, Anna-Liisa

Palopson, Anneli

Perve, Rego

Ruunik, Roomet

Satsi, Kärt

Sonne, Georg

Teervalt, Reigo

Toonekurg, Triin

 

LVII LEND 2014

Klassijuhataja Anneli Lätt

Heil, Mario

Kattai, Kristjan

Püve, Tamar

Raudkett, Elis

Roose, Moonika

Saar, Helen

Sokk, Kristiina

 

LVIII LEND 2015

Klassijuhataja Kaja Laats

Helk, Hannes

Jõesalu, Jaspar

Kapten, Mauno

Keerpalu, Elina

Kostõgov, Merike

Kruusamäe, Laura

Laanelind, Ivo

Mehine, Mihkel

Raudkett, Teele

Suure, Anet

Tillo, Laura

Vako, Jane

Võsonurm, Janely

 

LIX LEND 2016

Klassijuhataja Külli Jacobson

Hallop, Kevin

Kallari, Gerda

Kapten, Magnus

Karing, Margit

Kisla, Kerlyn

Koppel, Eike

Korela, Kaia

Kudre, Doris

Lillestik, Oliver

Lillmaa, Hella

Oper, Rene

Purik, Omar

Suun, Rainer-Robert

Toomas, Liis

Võikar, Ethel

 

LX LEND 2017

Klassijuhataja Anneli Jõgela

Kallari, Gert

Karro, Hannaliisa

Mehine, Mirjam

Meister, Eleryn

Ojaperv, Kreete

Raudkepp, Emily

Roose, Kariina

Võsonurm, Krista

 

LXI LEND 2018

Klassijuhataja Galina Viskar

Aruots , Andres                                           

Hinno, Karel                                    

Kallari, Laura                                              

Kallari, Liisa                                    

Kljuzin , Karel-Sander                    

Koppel, Alic                                     

Metsakaev, Liis                                          

Oper, Remi                                     

Rubis, Rainer                                 

Sari, Riina                                       

Vaher, Vaiko                                   

Vorobjev, Siim